DELOVNO RAZMERJE IN POGODBA O ZAPOSLITVI

S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje, delodajalec pa je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer brezposelnosti in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa dela. V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene in predpisane pravice in obveznosti.

Pogodbo o zaposlitvi je potrebno skleniti v pisni obliki, kljub temu pa delovno razmerje obstaja tudi, če pisne pogodbe ni, obstajajo pa elementi delovnega razmerja in prepričanje delavca, da je pri delodajalcu v delovnem razmerju.

ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA

  • Prostovoljna vključitev delavca v organizirani delovni proces delodajalca, kjer je opravljanje dela vezano na določen delovni čas, kraj opravljanja in način izvajanje delovnega procesa.
  • Delo za plačilo
  • Osebno delo
  • Nepretrgano opravljanje dela
  • Delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca, saj delavčeva podrejenost pomeni protiutež temu, da delavec v delovnem razmerju ne nosi gospodarskega rizika v zvezi s svojim delom.

Namen pisnosti pogodbe je varstvo delavca kot šibke stranke v razmerju, ampak pisna oblika pogodbe o zaposlitvi ni določena kot pogoj za veljavnost, saj je za nastanek delovnega razmerja pomembno, da je med strankama prišlo do soglasja o bistvenih elementih pogodbe o zaposlitvi. Tudi ustno sklenjena pogodba o zaposlitvi je veljavna.

POGOJI ZA SKLENITEV

Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe, ki so dopolnilne starost 15 let, pogodbe z mlajšo osebo ni mogoče skleniti na zakonit način. V pogodbi o zaposlitvi je določi delo, ki ga bo opravljal delavec in plačilo, ki ga bo za to delo prejel. Predmet pogodbe o zaposlitvi so pa tudi druge pravice in obveznosti povezane z opravljanjem dela.

Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca določene in zahtevane s strani delodajalca objavljenje pogoje za opravljanje dela. Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela (ta obveznost ne velja za manjše delodajalce)

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.