UGOTAVLJANJE IZVORA OTROKA

Izpodbijanje očetovstva

Če je otrok rojen v zakonski zvezi se domneva, da je oče otroka materin mož. Če preneha zakonska zveza s smrtjo moža otrokove matere, otrok pa se rodi v 300 dneh po prenehanju zakonske zveze, velja za otrokovega očeta umrli materin mož. Domneva očetovstva se lahko izpodbija.

Tisti, ki velja za otrokovega očeta, lahko izpodbija očetovstvo otroka, če dvomi da je otrok njegov. Očetovstvo se izpodbija v pravdnem postopku. Pravna domneva očetovstva se izpodbija tako, da se dokaže, da materin mož ni otrokov oče. Dokazovanje se lahko opravi s krvno preiskavo otroka, matere in očeta, z DNK analizo in z antropomorfološko analizo. Če se dokaže, da materin mož ni otrokov oče, prenehajo pravice in dolžnosti med njim in otrokom.

Genska preiskava otroka ni dopustna brez njegovega sooglasja oziroma sooglasja njegovih zakonitih zastopnikov in pomeni nedopusten poseg v pravico do zasebnosti. Če ni sooglasja se DNK analiza ne more uporabiti za začetek postopka.

Domnevo očetovstva lahko izpodbija domnevni oče, mati otroka, otrok ali pa oseba, ki misli da je otrokov oče. Dokler domneva ni pravnomočno izpodbita, mora domnevni oče preživljati otroka. Če se kasneje izkaže da domnevni oče ni biološki oče, ima na voljo poseben povračilni zahtevek- zahtevek za povračilo izdatkov preživljanja.

Pripoznanje očetovstva

Če otrok ni rojen v zakonski zvezi se očetovstvo pripozna. Pripoznanje očetovstva je prostovoljna izjava določenega moškega, da je on oče nezakonskega otroka. Oseba, ki želi pripoznati otroka mora biti razsodna. Očetovstvo lahko prizna moški, kie je sposoben razumeti pomen in posledice priznanja. Pripoznati je mogoče že spočetega a ne nerojenega otroka, pripoznanje pa učinkuje šele od rojstva dalje če se otrok rodi živ. Oče lahko otroka pripozna pred Centrom za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v oporoki.

Soglasje k priznanju očetovstva

V kolikor se mati ne strinja, oče ne more pripoznati otroka. V tem primeru lahko oče zgolj vloži tožbo na ugotovitev očetovstva. Tožbo lahko vloži v enem letu od priznanja očetovstva.

Če mati poda izjavo pred Centrom za socialno delo, kdo je oče, ta pa ne prizna očetovstva, lahko mati vloži tožbo v enem letu od podane izjave, koga šteje za otrokovega očeta.

Pripozna se lahko tudi otroka, za katerega moški ve, da ni njegov. Očetovstva ne more izpodbijati, ker je voljo izjavil svobodno. Pripoznanje očetovstva lahko izpodbija le otrok, ki ima to pravico neomejeno in tisti, ki misli da je otrokov oče.

Kdor misli, da je otrokov oče, lahko v enem letu od takrat, ko je izvedel za okoliščine, iz katerih domneva da je otrokov oče, vloži tožbo za ugotovitev očetovstva.

 

Vir: Družinski zakonik

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.