KAJ STORITI ČE MOJ DOLŽNIK UMRE?

Dedič za zapustnikove dolgove odgovarja do višine podedovanega premoženja z vsem svojim premoženjem. Če je dedič prezadolžen, se lahko zmožnost poplačila zapustnikovim upnikom bistveno zmanjša.

LOČITEV ZAPUŠČINE

Zapustnikovi upniki lahko zahtevajo v treh mesecih od uvedbe dedovanja, da se zapuščina loči od dedičevega premoženja. V tem primeru dedič ne more razpolagati s stvarmi in pravicami iz zapuščine; prav tako se njegovi upniki ne morejo iz njih poplačati, dokler se ne poplačajo upniki, ki so zahtevali ločitev. Tri mesečni rok je rok prekluzivne narave in če ga zamudijo, je njihova pravica zahtevati ločitev zapuščine izgubljena.

S tem institutom želimo preprečiti položaj, da bi dedičevi upniki prišli do poplačila pred upniki zapustnika. Zapustnikovi upniki, ki so zahtevali tako ločitev, lahko zahtevajo plačilo svojih terjatev samo iz zapuščinskega premoženja.

Upniki separisti morajo kot verjetno izkazati, da imajo terjatev proti zapustniku.

Po ločitvi zapuščine je potrebno opraviti popis in cenitev zapustnikovega premoženja. Lahko se sprejmejo tudi vsi drugi zavarovalni ukrepi, ki bodo preprečili dediču, da bi eventuelno oškodoval upnike, ki so zahtevali ločitev.

Tistim upnikom, ki niso zahtevali ločitve/separacije, dedič še vedno dogovarja, vendar po splošnih pravilih. Pri nas je odgovornost dediča za zapustnikove dolgove omejena, kar pomeni da dedič odgovarja le do višine podedovanega premoženja, odgovarja pa tako s svojim lastnim premoženjem kot tudi s podedovanim premoženjem.

KAKO JE UREJENA ODGOVORNOST VEČ DEDIČEV ZA DOLGOVE?

Dediči so solidarno odgovorni za zapustnikove dolgove. Upnik lahko terja povračilo celotnega dolga od enega od sodedičev. Meja je višina dedičevega dednega deleža. V notranjem razmerju ima potem ta sodedič regresni zahtevek proti drugim sodedičem v skladu z njihovimi dednimi deleži.

Vir: Zakon o dedovanju/vir slike: Pixabay

V KOLIKOR POTREBUJETE PRAVNI NASVET IZPOLNITE SPODNJI OBRAZEC IN KONTAKTIRALI VAS BOMO V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.