KAKO PRIDOBITI NAZAJ ODVZETO VOZNIŠKO DOVOLJENJE?

Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco kazenskih točk, v katero vpisujejo kazenske točke iz pravnomočnih sodnih odločb in odločb prekrškovnih organov.

Če posamezni storilec doseže ali preseže število kazenskih točk (18 kazenskih točk, ali 7 kazenskih točk če gre za mladega voznika) o tem pisno obvesti pristojno okrajno sodišče, ta pa na podlagi obvestila izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Odložitev izvrštve prenehanje vozniškega dovoljenja

Pravnomočni odločitvi sodišča o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, praviloma sledi izvršitev, poznamo pa tudi izjemo. Sodišče lahko izda sklep o odložitvi izršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Najprej mora biti torej izdan sklep o prenehanju vozniškega dovoljenja, ki mora postati pravnomočen in šele po pravnomočnosti je mogoče odločati tudi o odločitvi izvršitve.

Za začetek postopka je potreben predlog, ki ga mora storilec podati v roku 15 dni od pravnomočnosti oziroma od dneva vročitve pravnomočnega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Predlog se vloži pri sodišču, ki je odločilo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Zdravniško spričevalo o opravljenem zdravniškem pregledu

Storilec mora k predlogu obvezno priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, sicer sodišče predlog zavrže.

Kaj sodišče upošteva pri odločanju?

Sodišče bo pri odločanju upoštevalo osebnost storilca, njegovo obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo odgovornosti za prekršek, njegovo prejšnje življenje itd. Na podlagi teh okoliščin bo sodišče ocenilo ali je mogoče da prekrškov ne bo storilec več ponavljal in da bo izpolnil obveznosti, ki jih ima kot voznik.

Sodišče lahko določi preizkusno dobo, vendar ta ne sme biti krajša od šestih mesecev in ne daljša od dveh let. V času preizkusne dobe ne sme storiti hujšega prekrška.

Če sodišče roku ugodi, naloži tudi obveznosti, ki jih mora storilec prekrška izpolniti. Taki obveznosti sta udeležba v programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali udeležba v ustreznem rehabilitacijskem programu.

 

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.