KDAJ JE DEDIČ DEDNO NEVREDEN?

Dedna nevrednost pomeni, da se je dedič z določnimi storitvami in opustitvami zoper zapustnika huje pregrešil in ni več sposoben dedovati. To pomeni, da ne more dedovati ne na podlagi oporoke, ne na podlagi zakona, ne more dobiti volila in nujnega deleža ali kakršnekoli koristi iz zapuščine. Razlogi za dedno nevrednost so eksplicitno navedeni v zakonu o dedovanju in zunaj tega ni dedne nevrednosti.

Dedna nevrednost

Nevreden je, da deduje, tako na podlagi zakona, kot na podlagi oporoke, in da karkoli dobi na podlagi oporoke:

1.     kdor je z naklepom vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku;

2.     kdor je s silo ali grožnjo prisilil zapustnika ali ga z zvijačo pripravil do tega, da je napravil ali preklical oporoko ali kakšno določilo v oporoki, ali mu preprečil to storiti;

3.     kdor je uničil ali skril zapustnikovo oporoko z namenom, da bi preprečil izpolnitev zapustnikove poslednje volje, kakor tudi, kdor je ponaredil zapustnikovo oporoko;

4.     kdor se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljati zapustnika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, kakor tudi, kdor ni hotel dati zapustniku potrebne pomoči;


Nevrednost ni ovira za potomce nevrednega; ti dedujejo, kakor da bi bil nevreden umrl pred zapustnikom. Nevrednost preneha, če zapustnik nevrednemu dediču odpusti izrecno ali pa s konkludentnim dejannje iz katerega jasno izhaja, da kljub temu želi da dedič deduje.

Na nevrednost mora sodišče paziti po uradni dolžnosti, razen če gre za primere, ko se je dedič pregrešil zoper dolžnost preživljanja ali je opustil potrebno pomoč. V tem primeru dedno nevrednost uveljavlja zainteresirana oseba, torej tista, ki bi dedovala, če dedno nevredni odpade od dedovanja.

Če nimamo oporoke in se uvede dodovanje po zakonu, in je dedno nevreden zakoniti dedič, se bo štelo da je ta oseba umrla pred zapustnikom in da dedujejo njegovi potomci na podlagi vstopne pravice. Če pa imamo oporoke in nastopi dedna nevrednost oporočnega dediča, bodo dedovali dediči po zakonu, razen če oporočitelj tej osebi določi substituta.

Vir: Zakon o dedovanju

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.