Pravni-nasvet.com

O NAS

Ekipa Pravni nasvet želi s pravnimi vsebinami ozaveščati ljudi o njihovih pravicah in jim na preprost način  razložiti trenutno veljavno zakonodajo in pravo. Pravni nasvet bomo izdelali strokovno in diskretno na podlagi veljavne zakonodaje in sodne prakse.

Nudimo pomoč na naslednjih področjih:

Delovno pravo

Delovno pravo je posebna pravna panoga in se je razvilo, da varuje šibkejšo stranko v podrejenem delovnem razmerju – delavca. Delavec potrebuje pravno varstvo, saj je v podrejenem položaju- delavec nima vpliva na pogodbo o zaposlitvi in njeno vsebino, zato je zakonodajalec predpisal minimalno varstvo, ki ga mora zagotavljati delodajalec. Prav zaradi te odvisnosti se je razvilo delovnopravno varstvo, ki se razlikuje od pravnega varstva v klasičnih civilnih zadevah, kjer sta stranki (bolj) enakopravni.

Veliko posameznikov se teh pravic ne zaveda, prav tako pa jim strah pred izgubo službe in svojega vira dohodka onemogoča da bi delodajalca soočili s kršitvami. Tukaj smo da vam pomagamo in svetujemo kako uveljaviti vaše pravice.

Dedno pravo

Vloga dednega prava je da uredi prehod premoženja z umrle osebe na njegove pravne naslednike. Pomembno je da se veste kdo je upravičen do dedovanja in kako učinkovito prenesti premoženja na svoje dediče. Zapustnik lahko načeloma s svojim premoženjem prosto razpolaga – tako za časa življenja ali za primer smrti. Omejen pa je z zakonitim določilom o nujnem deležu: svojim potomcem ter staršem mora zapustiti določeni delež – nujni delež – ali pa jih razdediniti po enem od zakonitih razlogov.

Družinsko pravo

Družinsko pravo ureja razmerja med zakonci in razmerja med starši in otroci. Pomembno se je zavedati kakšne pravice in obveznosti imate kot zakonec, kakšen je premoženjski režim v zakonski zvezi/zunajzakonski skupnosti, kako ravnati v primeru ločitve in kako lahko zaščitite svoje otroke. Osnovna usmeritev družinskega prava je, da je korist otroka temeljno vodilo za ravnanje in postopanje, ki zadeva otroka.

ČE NE VEŠ KAKŠNE SO TVOJE PRAVICE SE ZA NJIH NE MOREŠ BORITI.

-John Roberts, predsednik vrhovnega sodišča ZDA

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.