OBLIKE OPOROKE

Zakon o dedovanju izrecno predpisuje oblike oporoke, v katerih bo oporoka sploh veljavna in pod kakšnim pogoji. Če oporoka ni zapisana v eni od zakonsko predpisanih oblik ne bo veljavna.

Lastoročna oporoka

Pri lastoročni oporoki opročitelj lastoročno zapiše svojo voljo. Pod zapisom se mora tudi podpisati lastorčno, pri tem pa ni pomembno da se podpiše z imenom in priimkom.

Oporoka je veljavna, čeprav ni v njej naveden datum, kdaj je bila napravljena.

Pisna oporoka red pričami

Oporočitelj, ki zna brati in pisati, lahko napravi oporoko tako, da v navzočnosti dveh prič lastnoročno podpiše listino, ki mu jo je sestavil kdo drug, ko hkrati izjavi pred njima, da je to njegova oporoka.

Priči se podpišeta na sami oporoki s pristavkom, da se podpisujeta kot priči. Ta pristavek ni pogoj za veljavnost oporoke.

Sodna oporoka

Oporoko lahko sestavi oporočitelju po njegovi izjavi sodnik pristojnega sodišča, ko poprej ugotovi oporočiteljevo istovetnost. Ko oporočitelj tako oporoko prebere in podpiše, potrdi sodnik na oporoki, da jo je oporočitelj v njegovi navzočnosti prebral in podpisal.

Ustna oporoka pred pričami

Oporočitelj lahko izjavi svojo poslednjo voljo ustno pred dvema pričama le tedaj, če zaradi izrednih razmer ne more napraviti pisne oporoke. Ustna oporoka neha veljati, ko preteče trideset dni od prenehanja izrednih razmer, v katerih je bila napravljena.

Pri ustni oporoki so lahko priče samo osebe, ki smejo biti priče pri sodni oporoki; ni pa treba, da znajo brati in pisati.

Dolžnosti prič pri ustni oporoki- Priče, pred katerimi je oporočitelj ustno izjavil svojo poslednjo voljo, morajo brez odlašanja zapisati oporočiteljevo izjavo in jo čimprej izročiti sodišču ali jo ustno ponoviti pred sodiščem in pri tem povedati tudi, kdaj, kje in v kakšnih okoliščinah je oporočitelj izjavil svojo poslednjo voljo.

Notarska oporoka

Oporoko lahko v obliki notarskega zapisa sestavi tudi notar. Tudi tu bosta navzoči dve priči.

Če bo oporoko sestavil notar, bo takoj po sestavi oporoke vaše podatke ter podatke o oporoki javil na Notarsko zbornico Slovenije, ki bo te podatke vpisala v Centralni register oporok. Po vaši smrti sodišče z vpogledom v ta register ugotovi, pri katerem notarju je oporoka shranjena, pozvani notar pa oporoko pošlje direktno na sodišče, pri katerem se vodi zapuščinski postopek. S tem ni bojazni, da se oporoka ne bi našla ali bi jo kdo predhodno uničil.

Vir: Zakon o dedovanju, vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.