OBVEZNOST PREŽIVLJANJA STARŠEV

Starši so dolžni preživljati svoje mladoletne otroke do polnoletnosti, oziroma v primeru rednega šolanja do dopolnjenega 26. leta starosti, imajo pa tudi polnoletni otroci dolžnost preživljanja staršev, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje.

Polnoletni otrok mora po svojih zmožnostih preživljati starše, če ti nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti, vendar najdlje toliko časa, kot so starši dejansko preživljali njega.

Kdaj polnoletnemu otroku ni potrebno preživljati staršev?

Zakon določa da polnoletnemu otroku, ni potrebno preživljati starša, ki iz neupravičenih razlogov ni izpolnjeval preživninskih obveznosti do njega.

Ustava Republike Slovenije otrokom zaradi njihove ranljivosti in nebogljenosti zagotavlja posebno varstvo in skrb (prvi odstavek 56. člena URS). Pri tem morajo biti starši tisti, ki za to nosijo glavno odgovornost. Otrokove koristi morajo biti njihova poglavitna skrb. ZZZDR v 4. členu določa, da imajo starši pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim delom in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok. Starš, ki svoje preživninske obveznosti po otrokovi polnoletnosti ni izpolnjeval, do takrat pa jo je izpolnjeval le pod prisilo, ki ni skrbel za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojega otroka in se, nikoli ni zanimal za toženčev razvoj, ne more od njega utemeljeno zahtevati preživljanja (VSL sodba, IV Cp 2533/2018), Višje sodišče v Ljubljani)

Če mora več oseb skupaj koga preživljati, se ta obveznost razdeli mednje po njihovih zmožnostih in tudi glede na to, koliko skrbi in pomoči je bil kdo deležen.

Preživnina se določi glede na potrebe upravičenca ter materialne in pridobitne zmožnosti zavezanca. 

Obveznost preživljati mladoletne otroke ima prednost pred preživljanjem staršev, oziroma preživljanje slednjih ne sme iti na račun preživljanja otrok. Torej če imate mladoletnega otroka in starša, ki se sam ne more preživljati ima mladoletni otrok po zakonu prednost. Da ste starše dolžni preživljati (poleg preživljanja mladoletnih otrok) vam mora ostati, še kaj razpoložljivih sredstev za preživljanje staršev, pri tem pa ne smete zaiti v pomanjkanje. 

 

Vir: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.