ODPOVED VEČJEMU ŠTEVILU DELAVCEV IZ POSLOVNIH RAZLOGOV IN V PRIMERU STEČAJA

Delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo nepotrebno delo v obdobju 30 dni za večje število delavcev je dolžan izdelati program razreševanja delavcev.

Delodajalec ima pri tem obveznost obveščati in posvetovati se s sindikatom, sklenitev sporazuma med delodajalcem in sindikatom pa ni pogoj za zakonitost odpuščanja. Namen te zakonske določbe je da se preveri možne aktivnosti in ukrepe, kako se izogniti odpovedim ali kako ublažiti posledice.

Kopijo pisnega obvestila sindikatu je potrebno posredovati tudi zavodu za zaposlovanje, saj ima delodajalec obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje. Zavod se lahko tako čimprej vključi v razreševanje problematike večjega števila previdenih brezposlenih. Zavod ima na voljo 30 dnevni rok, to pomeni da delodajalec pred potekom roka, ne sme začeti odpovedovati pogodbe o zaposlitvi.

PROGRAM RAZREŠEVANJE PRESEŽNIH DELAVCEV

Program mora vsebovati:

  • Razlog za prenehanje potreb po delu delavca
  • Ukrepe za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanje delovnega razmerja delavcev, pri čemer mora delodajalec preveriti možnost nadaljne zaposlitve pod spremenjenimi pogoji
  • Seznam presežnih delavcev
  • Program mora biti finančno ovrednoten.
  • Delodajalec oblikuje predlog kriterijev za določitev presežnih delavcev. Namesto kriterijev iz kolektivne pogodbe, lahko delodajalec v soglasju s sindikato oblikuje lastne kriterije.
  • Upoštevajo se zlasti naslednji kriteriji: Strokovna izobrazba, usposobljenost za delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti, delovne izkušnje, delovna uspešnost, delovna doba, zdravstveno stanje, socialno stanje delavca, da gre za starša treh ali več mladoletnih otrok ali za edinega hranitelja družine z mladoletnimi otroki.

Pri določitvi delavcev, katerih delo je nepotrebno imajo ob enakih kriteriji prednost pri ohranitvi zaposlitve tisti delavci s slabšim socialnim položajem. Delodajalec je tudi dolžan upoševati morebitne predloge zavoda za zaposlovanje. 

STEČAJ in PRISILNA PORAVNAVA

Zakon o delovnih razmerjih izhaja iz stališa, da začetek stečajnega postopka ne povzroči avtomatičnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi, prav tako pa sam po sebi ni utemeljen razlog za odpoved. 

V stečajnem postopku ali postopku likvidacije, lahko stečajni upravitelj s 15 dnevnim odpovednim rokom odpoved pogodbe o zaposlitvi zaposlenim, katerih delo je zaradi stečajnega postopka pri delodajalcu postalo nepotrebno.

Delavec ima pravico do odpravnine ki mu zagotavlja lažji prehod socialne situacije- brezposlenosti.

 

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.