ODPOVEDNI ROKI POGODBE O ZAPOSLITVI

Odpovedni rok je značilen element redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec in delavec lahko odpovesta pogodbo v zakonsko ali v pogodbeno določenem odpovednem roku, pri tem pa morata upoštevati minimalno določeni odpovedni rok določen v Zakonu o delovnih razmerjih. Namen odpovednega roka je varstvo nasprotne stranke pred nenadno spremembo njenega položaja zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

DOLŽINA ODPOVEDNIH ROKOV

Delavec je v času odpovednega roke še vedno v delovnem razmerju pri delodajalcu in ima tako vse pravice in obveznosti v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Dolžina odpovednih rokov je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi, je pa pri dolžini potrebno upoštevati zakonsko določeni minimalni odpovedni rok.

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok 7 dni.

V primeru redne odpovedi pogodbe s strani delavca je odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve fri delodajalce 15 dni
  • od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni

S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši od 60 dni.

Kaj pa v primeru redne odpovedi pogode zaradi poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti?

ČAS TRAJANJA
ZAPOSLITVE
1.
leto
2.
leto
3.
leto
10.
leto
17.
leto
20.
leto
25.
leto
26.
leto
ODPOVEDNI
ROK
15
dni
30
dni
32
dni
46
dni
60
dni
60
dni
60
dni
80
dni

Za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga je odpovedni rok ne glede na delovno dobo 15 dni.

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka. Dogovor mora biti v pisni obliki.

Če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec ima delavec v času odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj dve uri na teden. Delodajalec mora delavci tudi omogočiti odsotnost z dela najmanj en dan na teden, da se v času odpovednega roka odziva na pozive ZRSZ glede informiranja in usposabljanja ter se udeležuje morebitnih zaposlitvenih razgovorov. Delodajalec je v tem času dolžan izplačati nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.

 

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.