PODELITEV STARŠEVSKE SKRBI SORODNIKU

Za otroka, ki nima živih staršev, lahko sodišče sorodniku, če je to otroku v korist, podeli starševsko skrb, če je pripravljen prevzeti skrb za otroka in izpolnjuje pogoj starostne razlike in primernih osebnih lastnosti.

Sorodnik je oseba, ki je z otrokom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vštetega drugega kolena ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena (npr. dedek, babica, brat, sestra, teta, stric). Sorodnikoma, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, lahko sodišče starševsko skrb podeli le obema skupaj. Tudi sorodniku, ki je v zakonski zvezi ali živi v zunajzakonski zvezi, ni mogoče podeliti starševske skrbi samemu, temveč samo skupaj z njegovim zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem.

Sodišče pri odločitvi o podelitvi starševske skrbi sorodniku upošteva tudi mnenje Centra za socialno delo o otrokovi koristi in mnenje razsodnega otroka, ki ga je ta izrazil sam ali po zaupniku.

S podelitvijo starševske skrbi pridobi oseba, ki ji je podeljena starševska skrb za otroka, enake obveznosti in pravice, kot bi jih imeli otrokovi starši in postane zakoniti zastopnik otroka. Sorodnik je torej dolžan skrbeti za otroka, premoženje otroka in otroka tudi zastopati. Oseba, ki ji je podeljena starševska skrb mora otroka tudi preživljati.

V času izvajanja podeljene starševske skrbi pogoji za posvojitev otroka niso izpolnjeni. Pravnomočno odločbo o podelitvi starševske skrbi sodišče pošlje v 15 dneh od njene pravnomočnosti upravni enoti. Podelitev in prenehanje podeljene starševske skrbi se vpiše v matični register.

Vnaprej izražena volja staršev

Starši lahko za primer smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi vnaprej izrazijo voljo glede sorodnika, ki se mu podeli starševska skrb. Veljavnost vnaprej izražene volje se presoja enako kot veljavnost oporoke.

Vir: Družinski zakonik, vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.