POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS

Zakon o delovnih razmerjih izhaja iz načela da naj bo pogodba za nedoločen čas pravilo in pogodba za določen čas izjema. Praksa kaže da v Sloveniji delodajalci pogosto skepajo z istim delavcem več pogodb za določen čas, čeprav bi bilo bolj smiselno skleniti pogodbo za nedoločen čas.

PRENEHANJE POGODBE ZA DOLOČEN ČAS

Pogodba za določen čas preneha s potekom dogovorjenega časa. Čas trajanja je zato obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če pa čas trajanja ni določen, oziroma pogodba ni sklenjena v pisni obliki, se domneva, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas.

Pogodbo o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas, če gre za:

  • Izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas
  • Nadomeščanje začasno odsotnega delavca
  • Začasno povečan obseg dela (sklicevanje na to določbo ni primerno, kadar gre za običajna nihanja na trgu in v poslovni praksi)
  • Zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno razmerje za določen čas
  • Opravljanje sezonskega dela, projektno delo in opravljanje javnih del

ZLORABA POGODBE ZA NEDOLOČEN ČAS

Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb za določen čas, za isto delovno mesto, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši od dveh let. Če je pogodba za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Delavec mora svoje delo opravljati nepretrgano tudi po izteku pogodbe, delodajalec pa mora njegovo delo sprejemati, saj če delu izrecno nasprotuje se izogne transformaciji v nedoločen čas. Delodajalec ga mora tudi opozoriti na to, da se je pogodba iztekla in mu ne sme odrediti nadaljnega dela.

 

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.