POGOJI IN POSTOPEK POSVOJITVE

Posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, ki je vsaj 18 let starejša od otroka. Posvojiti se sme samo otrok. Zakonca ali zunajzakonska partnerja lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji stroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. Izjemoma lahko otroka posvoji tudi ena oseba, če ta ni v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, če je to v otrokovo korist.

Ni mogoče posvojiti sorodnika v ravni vrsti, posvojiti tudi ni mogoče brata ali sestro, prav tako skrbnik ne more posvojiti svojega varovanca dokler med njima traja skrbniško razmerje.

Za posvojitev je potrebno otrokovo sooglasje, če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

Ovire za posvojitev

Posvojitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta starševska skrb ali živi ksupaj z osebo, ki ji je odvzeta starševska skrb, ki je bila ali živi z osebo, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kazivega dejanja po uradni dolžnosti ali kaznivega dejanje zoper življenje in telo/spolno nedotakljivost. Posvojitelj ne more biti oseba za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo otroka in ki ne daje jamstva, da bo izvajala starševsko skrb v korist otroka.

Pogoji za posvojitev

V posvojitev se sme dati samo otrok, če so starši po otrokovem rojstvu privolili v posvojitev, ali če so neznani ali že leto dni ni znano njihovo prebivališče. V posvojitev se sme dati tudi otroka, ki nima živih staršev.

Otroka, ki izpolnjuje pogoje za posvojitev center za socialno elo vpiše v centralno zbirko podatkov o otrocih, ki potrebujejo posvojitev.

Pravne posledice posvojitve

S posvojitvijo prenehajo pravice in obveznosti otroka do njegovih staršev in drugih sorodnikoh ter pravice staršev in sorodnikov do otroka. Posvojitve se ne more razvezati. Po posvojitvi se v matični register vpišejo posvojitelji kot otrokovi starši.

Po pravnomočnosti odločbe o posvojitvi, posvojena oseba nima pravice do seznanitve z osebnimi podatki svojih bioloških staršev, prav tako pa ti nimajo pravice so seznanitve z osebnimi podatki otroka, ki so ga dali v posvojitev. Seznanitev s temi podatki je mogoča le ob pisnem sooglasju osebe, na katero se nanašajo. Sooglasje pridobi center za socialno delo na pobudo posvojene osebe ali bioloških staršev. Otrok, ki je star 16 let lahko sam poda sooglasje, v nasprotnem primeru pa samo njegov zastopnik. Izjema je da lahko posvojena oseba ali njen zakoniti zastopnik zahteva od centra za socialno delo podatke o zdravstvenem stanju bioloških staršev.

Postopek posvojitve

Postopek za ugotavljene pogojev za posvojitev vodi center za socialno delo, ki ugotavlja primernost posvojitelja, in pripravi strokovno mnenje o prijavitelju, ki ga pred posvojitvijo preveri. Center za socialno delo med vsemi možnimi kandidati za posvojitelja izbere najprimernejšega in vloži predlog za posojitev pri sodišču. Sodišče pri odločitvi upošteva strokovno mnenje centra za socialno delo in če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni s tem zakonom predpisani pogoji za posvojitev, zlasti pa da je posvojitev v korist otroka, izda odločbo o posvojitvi.

Vir: Družinski zakonik/ vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.