POGOJI ZA VELJAVNOST ZAKONSKE ZVEZE

Zakonska zveza je z zakonom urejena skupnost moškega in ženske. Za sklenitev zakonske zveze je potrebno, da pred pristojnim državnim organom, dve osebi izjavita svoje sooglasje, da skleneta zakonsko zvezo.

Osebi, ki sklepata zakonsko zvezo, morata biti različnega spola, torej moški in ženska. Osebi morata tudi izjaviti svoje sooglasje, da želita skleniti zakonsko zvezo. Zakonska zveza nastane s trenutkom ko je dano ustno sooglasje za sklenitev zakonske zveze. Od trenutka sklenitve zakonske zveze nastaja tudi skupno premoženje.

Zakonska zveza se sklene pred pristojnim državnim organom na način, ki ga določa zakon. Sklenitev zakonske zveze opravi načelnik upravne enote oz. občine ali od njega pooblaščena oseba.

Če niso izpolnjeni pogoji za veljavnost je zakonska zveza neveljavna. Posledica neveljavne zakonske zveze je izpodbojnost. Če državni organ ugotovi, da so podani zakonski zadržki je zakonska zveza neveljavna.

Zakonski zadržki

  • Pomanjkanje svobodne privolitve- svobodne privolitve ni, če je bila privolitev izsiljena ali je bila privolitev dana v zmoti. Privolitev je bila izsiljena, če je prišlo do sklenitve zakonske zveze pod vplivom sile, ali pod vplivom grožnje, ki mora biti resna (grožnja zoper življenje, telo in premoženje).
  • Mladoletnost- zakonske zveze ne more skleniti otrok. Sodišče lahko zaradi utemeljenih razlogov dovoli sklenitev zakonske zveze otroku, ki je že dopolnil 15 let, če je dosegel tako telesno in duševno zrelost da lahko razume pomen in posledice pravic in obveznosti, ki nastanejo s sklenitvijo zakonske zveze.
  • Težja osebna prizadetost in nerazsodnost- oseba, ki želi skleniti zakonsko zvezo, mora biti razsodna torej razumeti pomen in posledice svojih dejanj.
  • Obstoječa zakonska zveza- dokler zakonska zveza ne preneha oziroma je razveljavljena ni mogoče skleniti nove.
  • Sorodstvo
  • Zakonca morata imeti ob sklenitvi zakonske zveze namen skupnega življenja- s to določbo želi zakon za neveljavne napraviti tiste zakonske zveze, ki so bile sklenjenje zgolj iz koristoljubja, da se s sklenitvijo pridobijo določene ugodnosti za posameznika.

Negativne posledice kršitve dolžnosti skupnega življenja

  • Ne nastaja skupno premoženje
  • Po enem letu ločenega življenja ni več mogoče zahtevati preživnine
  • Če je življenjska skupnost pred zapustnikovo smrtjo prenehala zakonec nima pravice do dedovanja

Vir: Družinski zakonik, vir slike: Pixabay

 

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.