POSKUSNO DELO

Poskusno delo je namenjeno preizkusu znanja in sposobnosti delavca za opravljenje dela, za katerega sta se delavec in delodajalec dogovorila. Delodajalec lahko v poskusnem obdobju ugotovi ali delavec ustreza njegovim pričakovanjem, delavec pa lahko v tem poskusnem obdobju preveri in oceni, ali mu delo ustreza.

Poskusno delo mora biti posebej dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi, drugače ne velja. Poskusno delo traja največ 6 mesecev in se lahko podaljša v primeru začasne odsotnost iz dela. Podaljšanje zaradi odsotnosti je primerno le zaradi daljše odsotnosti, ko na podlagi opravljenega dela ni bilo mogoče oceniti delavca.

V času trajanja poskusnega dela lahko delavec redno odpove pogodbo o zaposlitvi. Če pa delodajalec ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil, lahko delavcu redno odpoved pogodbo o zaposlitvi. Odpovedni rok je 7 dni.

POMEMBNO: Poskusno delo ni zakonit razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, saj se za poskusno delo stranki dogovorita ob sklenitvi za nedoločen čas. V kolikor se to v praksi dogaja gre za zlorabo instituta. Pri poskusnem delu, je postopek odločanja o opravljenem poskusnem delu formaliziran, torej to pomeni da odloča komisija. V kolikor pa se poskusno delo določi pri pogodbi za določen čas pa tega postopka ni, delodajalec se samo odloči ali bo delavca obržal ali ne( ali mu bo podaljšal pogodbo ali ne)

V času trajanje poskusnega dela lahko delodajalec delavcu odpoved pogodbo o zaposlitvi tudi, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka prenehanja delodajalca ali prisilne poravnave. Poskusno delo je mogoče določiti le ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in ne kasneje.

NEUSPEŠNO OPRAVLJENO POSKUSNO DELO

Delavec je v primeur odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela upravičen do odpravninem določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Vir: Zakon o delovnih razmerjih

Vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.