PREDPOROČNA POGODBA

Po novem družinskem zakoniku se lahko zakonca o premoženjem režimu dogovorita s pogodbo. Zakonca lahko premoženjski režim uredita povsem poljubno, nista vezana na premoženjski režim, ki ga je naprej predvidel že zakonodajalec. Zakonski premoženjski režim, predpostavlja, da je premoženje sestavljeno iz posebnega in skupnega in da se skupno premoženje deli na pol. Če se zakonca pogodbeno ne dogovorita o premoženjskem režimu, pa velja zakonski premoženjski režim.

Seznanitev s premoženjskim stanjem

Ko zakonca sestavljata pogodbo, morata drug drugega seznaniti s svojim premoženjskim stanjem. Če kateri od njiju po sklenitvi pogodbe meni, da ni bil pravilno seznanjen s premoženjskim stanjem drugega, lahko zahteva razveljavitev te pogodbe.

Kdaj se sklene predporočna pogodba?

Pogodbo lahko zakonca skleneta pred sklenitvijo zakonske zveze ali pa že med trajanjem zakonske zveze (če pogodbo skleneta pred sklenitvijo zakonske zveze, bo ta začela učinkovati s sklenitvijo zakonske zveze). S pogodbo lahko uredita premoženjski režim za čas trajanja zakonske zveze ali za primer razveze.

Notarski zapis

Pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa, notar pa mora pred sklenitvijo pogodbe zakonce natančno seznaniti z zakonitim premoženjskim režimom. Notar jima mora svetovati, se prepričati, da sta oba v celoti razumela pomen in pravne posledice pogodbe. Notar po sklenitvi te pogodbe, le-to takoj pošlje Notarski zbornici Slovenije, ki vodi poseben register pogodb in to pogodbo vpiše v register.

Če pogodba ni vpisana v register, se v razmerju do tretjih oseb domneva, da velja za premoženjska razmerja med zakoncema zakoniti premoženjski režim.

Vir: Družinski zakonik, vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.