RAZDEDINJENJE DEDIČA IN ODVZEM NUJNEGA DELEŽA V KORIST POTOMCEV

Zapustnik lahko dediča razdedini in mu odvzame nujni delež. Da bo zapustnik lahko nekoga učinkovito razdedinil morajo obstajati posebni, v zakonu navedeni razlogi.

Razdedinjenje

Oporočitelj lahko razdedini dediča, ki ima pravico do nujnega deleža:

1.     če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom;

2.     če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;

3.     če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Pogoji za pravilno razdednitev

Zapustnik mora v oporoki jasno določiti koga želi razdediniti, ne potrebuje pa navesti razloga zakaj je nekoga razdedinil. Pomembno je da je razlog za razdedinjenje, obstajal v trenutku, ko ga je zapustnik razdedinil. Tretji razlog brezdelja in nepoštenega življenja pa mora obstajati še v času zapustnikove smrti. Če se je vmes poboljšal in ne živi več na takšen način, bo lahko nujni dedič saj je odpadel razlog za razdedinjenje.

Oporočitelj lahko tudi odvzame nujni delež v korist potomcev in ne kot kaznovanje nujnega dediča. Potomec, ki se mu odvzame nujni delež mora biti zapravljiv in obstajati mora tveganje da bodo njegovo premoženje pobrali njegovi upniki. Ta način odvzema nujnega deleža mora zapustnik izrecno določiti v oporoki. Drugi pogoj pa je da gre odvzem v korist mladoletnih ali polnoletnih in pridobitno nesposobnih otrok ali vnukov takšnega potomca.

Če se nujni dedič poboljša, razdedinjenje ni več na mestu. Če v trenutku zapustnikove smrti nujni dedič ni več zapravljiv in ima več dolgov, ne obstaja utemeljen razlog za odvzem nujnega deleža. Takšen odvzem tudi ne bo veljal takrat ko so potomci postali polnoletni in pridobitno sposobni.

Vir: Zakon o dedovanju/ vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.