SKUPNO PREMOŽENJE ZAKONCEV

V času trajanja zakonske zveze nastaja skupno premoženje, ki se, če zakonska zveza razpade, razdeli na enaka deleža med zakonca. Zakon izhaja iz stališča, da sta oba zakonca enako prispevala. To domnevo se lahko izpodbija in sicer v primeru, da zakonec dokaže, da je prispeval v skupno premoženje več kot drugi in se tako lahko premoženje razdeli po drugačnih delih. S skupnim premoženje razpolagata zakonca sporazumno in skupno.

Od kdaj naprej nastaja skupno premoženje?

Skupno premoženje nastajo od trenutka sklenitev zakonske zveze ali v primeru zunajzakonske skupnosti, pa ne v trenutku ko sta partnerja začela živeti skupaj, ampak morata pred tem partnerja nekaj časa živeti skupaj.

Skupno premoženje je tisto premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, ali vse premoženjske pravice, ki so bile v zakonski zvezi pridobljene odplačno.

Kaj spada v skupno premoženje?

 • Osebni dohodek od dela- plača, prihranki, pokojnina, če izhaja iz minulega dela v času zakonske zveze
 • Avtorski honorar
 • Vse kar je kupljeno s plačo
 • Kredit
 • Dohodki iz posebnega premoženja
 • Zavarovalnine, premije
 • Prihranki od dnevnic, vlaganje v delnice( dividende), stanovanje oz. nepremičnine (najemnine)
 • Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Skupno premoženje se načeloma deli na polovico, vsak zakonec pa lahko dokaže, da je prispeval več kot drugi. V tem primeru se premoženje deli v skladu z ustreznimi deleži. Če zakonska zveza obstaja samo formalno, zakonca pa brez utemeljenih razlogov ne živita skupaj, ne more priti do premoženjske skupnosti in do nastanka skupnega premoženja. 

Skupno premoženje je skupna last zakoncev, zato o njem odločata in z njim razpolagata skupno in sporazumno.

Posebno premoženje

Je premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze in ostane njegova last in z njim samostojno upravlja. Posebno premoženje je bilo, vse kar je bilo preneseno v zakonsko zvezo in vse kar je bilo pridobljeno v času trajanja zakonske zveze neodplačno.

Kaj spada v posebno premoženje?

 • Štipendije
 • Dediščine, darila, ni skupno premoženje, ker ni bilo pridobljeno z delom
 • Invalidnina
 • Odškodnine za nepremoženjsko škodo
 • Zavarovalnina (odvisno, iz katerega premoženja so bile plačane premije)
 • Dohodki, ki jih prinaša posebno premoženje

Vir: Družinski zakonik, vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.