STANOVANJSKO VARSTVO OB RAZVEZI

Ob razvezi zakonske zveze lahko vsak od zakoncev zahteva, da mu drugi zakonec prepusti v uporabo stanovanje, v katerem skupaj živita ali sta živela. Lahko se zahteva prepustitev samo del tega stanovanja.

Odločitev sodišča

Sodišče odloča o prepustitvi tako, da upošteva koristi otrok ( to niso nujno koristi skupnih otrok, lahko so tudi otroci iz prejšnjih zakonskih zvez), stanovanjske potrebe zakoncev in njune upravičene interese. Stanovanjsko varstvo je zagotovljeno v vseh primerih, ne le takrat kadar gre za stanovanje v skupni lasti, ampak tudi, kadar je eden od zakoncev sam lastnik stanovanja ali pa ima sam na njem kakšno pravico ali pa ima to pravico s tretjo osebo. Sodišče stanovanje v celoti ali delno dodeli v uporabo drugemu zakoncu samo, če ta nima drugega primernega stanovanja in bi zaradi zavrnitve njegovega zahtevka nastal izjemno težak življenjski položaj zanj in za otroke.

Sodišče dodeli stanovanje v uporabo le za določen čas, ki je potreben, da se zakonec in otroci vživijo v nov položaj in si uredijo življenjske razmere. Doba prepustitve je 6 mesecev in se lahko izjemoma podaljša še za 6 mesecev.

Uporabnina

Kadar sodišče dodeli stanovanje v uporabo, določi tudi znesek uporabnine, ki se mora plačevati kot nadomestilo za uporabo stanovanja, razen če zakonec nima dovolj sredstev za preživljanje.

V primeru nasilja med zakoncema in eden izmed zakoncev zahteva prepustitev stanovanja zaradi nasilja, pride v tem primeru v upoštev le prepustitev celotnega stanovanja. Tukaj se stanovanjsko varstvo presoja po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini.

Vir: Družinski zakonik, vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.