SVETOVANJE CENTRA ZA SOCIALNO DELO PRED ZAČETKOM POSTOPKA V ZAKONSKEM SPORU/POSTOPKU ZA VARSTVO KORISTI OTROKA

Zakonca se, preden vložita tožbo ali predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze, udeležite predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo, razen če nimata skupnih otrok, nad katerim imata starševsko skrb, je eden od zakoncev nerazsoden, ima eden od zakoncev neznano prebivališče ali je pogrešan in en ali oba zakonca živita v tujini.

Namen svetovanja

Namen svetovanja centra za socialno delo je pomagati zakoncema, da ugotovita ali obstaja možnost za ohranitev zakonske zveze. Zakonca se morata svetovanja udeležititi osebno, brez pooblaščencev.

Če zakonca na svetovanju ugotovita da obstaja možnost ohranitve zakonske zveze imata možnost prostovoljne udeležbe na strokovnem svetovanju z namenom ohranitve zakonske zveze. Če pa ugotovita da ja zakonska zveza za vsaj enega od njiju nevzdržna ju strokovni sodelavec seznani s posledicami, ki nastanejo z razvezo zakonske zveze zanju in za družinsko skupnost in jima predstavi namen in postopek mediacije.

Svetovanja se morata udeležiti tudi starša, pred začetkom postopka za varstvo koristi otroka, torej preden sodišču predlagata, naj odloči o varstvu in vzgoji otroka, o njegovem preživljanju in o njegovih stikih z njimi ali z drugimi osebami ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj. Svetovanja se ne potrebujeta udeležiti če je eden od staršen nerazsoden ali živi v tujini, je pogrešan ali neznanega prebvališča.

Namen predhodnega svetovanja je starša oziroma drugo osebo opozoriti na varstvo koristi otroka pri urejanju razmerij z otrokom, na dober vpliv sporazumnega urejanja teh razmerij in jih v tej zvezi seznaniti tudi z namenom postopka mediacije.

Center za socialno delo o opravljenem predhodnem svetovanju naredi zapisnik, iz katerega je razvidno, da sta se razgovora udeležila zakonca, ki nameravata vložiti predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma oseba, ki namerava vložiti predlog za začetek postopka za varstvo koristi otroka.

Če se osebe iz prejšnjega odstavka ne udeležijo razgovora, center za socialno delo v zapisniku navede, katera oseba se ni udeležila razgovora ter razloge njene neudeležbe, če so mu znani.

Ob sooglasju zakoncev ali staršev lahko center za socialno delo predhodno svetovanje nadaljuje s postopkom mediacije.

 

Vir : Družinski zakonik / vir slike: Pixabay

 

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.