ZAKONITO DEDOVANJE

Do dedovanja na podlagi zakona pride, ko zapustnik ni napravil oporoke, ko zapustnik je napravil oporoko, pa je ta neveljavna, ko je oporočni dedič nevreden in ko z oporoko določen dedič ne preživi zapustnikovega oporočitelja.

V teh primer nastopi zakonito dedovanje, ki nadomesti zapustnikovo voljo. Zakonodajalec je predvidel kakša bi bila običajna zapustnikova volja in tako določi zakonite dediče in vrstni red po katerem dedujejo. Zakoniti dediči dedujejo v dednih redih.

Kdo so zakoniti dediči?

Prvi dedni red

Zapustnikovi potomci (hčerka/sin) in njihovi potomci(vnuki), posvojenci in njihovi potomci ter zapustnikov zakonec, zunajzakonski partner in partner iz istospolne partnerske skupnosti

Vsi dediči iz prvega dednega reda dedujejo po enakih deležih.

Drugi dedni red

Starši zapustnika in njihovi potomci ali posvojitelj in njegovi potomci ter zapustnikov zakonec, zunajzakonski partner in partner iz istospolne partnerske skupnosti

Če zapustnik nima otrok dedujejo starši zakonca skupaj z zakoncem/zunajzakonskim partnerjem. Starši zapustnik dedujejo skupaj eno polovico zapuščine in zakonec/zunajzakonski partner dedujejo drugo polovico. Če ni staršev in njihovih potomcev, potem deduje celotno zapuščino zakonec.

Tretji dedni red

Zapustnikovi stari starši in njihovi potomci

Stara starša dobita po očetovi starši eno polovico in stara starša po materini strani drugo polovico.

Če ni sorodnika v tretjem dednem redu, nastopi država ki dobi zapuščino.

Kdaj zakonec nima dedne pravice?

Predpogoj za zakonsko dedovanje je veljavna sklenitev zakonske zveze in obstoje zakonske zveze v trenutku zapustnikove smrti. Dedne pravice zakonec nima, če je prišlo do razveze zakonske zveze za življenje teh zakoncev in v primeru da se zakonca nista razvezala in zakonska zveza ni bila razveljavljena, je pa prenehala njuna življenjska skupnost, bodisi po krivdi preživelega zakonca, ali pa po njunem sporazumu.

Dedno pravico zakonec izgubi tudi takrat, ko je zapustnik za čas življenja vložil tožbo na razvezo zakonske zveze, pa se šele v določenem času po njegovi smrti ugotovi, da je tožba utemeljena.

Vir: Zakon o dedovanju/ vir slike: Pixabay

Potrebujete pravni nasvet?

Pišite nam na info@pravni-nasvet.com in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času.